Trene og lære den engelske uregelmessige verb konjugering i 4 trinn


Velg dine engelsk uregelmessige verb
Score : 0/0  

  • Aktiver cookies i alternativene for webleseren
  • Velg den engelske uregelmessige verb qui du ønsker å lære. For å velge et verb, klikker Above.
  • Du kan stave listen uregelmessige verb på engelsk infinitiv. Klikk på .
Infinitive Simple pastPast participleNorsk
1 arisearose arisen oppstå
2 awakeawoke awoken vekke opp
3 bearbore born/borne bære
4 beatbeat beaten slå
5 becomebecame become bli
6 beginbegan begun begynne
7 bendbent bent bøye
8 betbet bet vedde
9 bidbid/bade bid/bidden by
10 bindbound bound binde
11 bitebit bitten bite
12 bleedbled bled blø
13 blowblew blown blåse
14 breakbroke broken bryte
15 breedbred bred føde/avle
16 bringbrought brought bringe / ta med seg
17 buildbuilt built bygge
18 burnburnt burnt brenne
19 burstburst burst gå i stykker
20 buybought bought kjøpe
21 castcast cast kaste
22 catchcaught caught fange
23 choosechose chosen velge
24 comecame come komme
25 costcost cost koste
26 creepcrept crept krype
27 cutcut cut skjære
28 dealdealt dealt handle
29 digdug dug grave
30 drawdrew drawn tegne / trekke
31 dreamdreamt dreamt drømme
32 drinkdrank drunk drikke
33 drivedrove driven kjøre
34 eatate eaten spise
35 fallfell fallen falle
36 feedfed fed mate / gi næring til
37 feelfelt felt kjenne / føle
38 fightfought fought slåss / kjempe
39 findfound found finne
40 fleefled fled flykte
41 flingflung flung kaste
42 flyflew flown fly
43 forbidforbade forbidden forby
44 forgetforgot forgotten glemme
45 forgiveforgave forgiven tilgi
46 freezefroze frozen fryse
47 getgot got/gotten bli / få
48 givegave given gi
49 grindground ground kverne / male
50 growgrew grown vokse
51 hanghung hung henge
52 hearheard heard høre
53 hidehid hidden gjemme
54 hithit hit slå
55 holdheld held holde
56 hurthurt hurt skade
57 keepkept kept (be)holde
58 kneelknelt knelt knele
59 knitknit knit strikke
60   knowknew known vite / kunne / kjenne
61 laylaid laid legge
62 leadled led lede
63 leanleant leant lene
64 leapleapt leapt hoppe
65 learnlearnt learnt lære
66 leaveleft left forlate
67 lendlent lent låne ut
68 letlet let la
69 lielay lain ligge
70 lightlit lit tenne / lyse opp
71 loselost lost miste / tape
72 makemade made gjøre / lage
73 meanmeant meant mene / bety
74 meetmet met møte
75   mowmowed mown klippe gress
76 paypaid paid betale
77 putput put sette / legge
78 quitquit quit slutte
79 readread read lese
80 riderode ridden ride
81 ringrang rung ringe
82 riserose risen reise seg / stå opp
83 runran run løpe
84 sawsawed sawn sage
85 saysaid said si
86 seesaw seen se / forstå
87 seeksought sought søke
88 sellsold sold selge
89 sendsent sent sende
90 setset set sette
91 sewsewed sewn sy
92 shakeshook shaken riste
93 shedshed shed felle
94 shineshone shone skinne
95 shootshot shot skyte
96 showshowed shown vise
97 shrinkshrank shrunk krympe
98 shutshut shut lukke
99 singsang sung synge
100 sinksank sunk synke
101 sitsat sat sitte
102 sleepslept slept sove
103 slideslid slid gli
104 smellsmelt smelt lukte
105 sowsowed sown
106 speakspoke spoken snakke
107 spellspelt spelt stave
108 spendspent spent bruke / tilbringe
109 spillspilt spilt søle
110 spitspat spat spytte
111 splitsplit split dele / splitte
112 spoilspoilt spoilt ødelegge
113 spreadspread spread spre
114 springsprang sprung hoppe
115 standstood stood stå
116 stealstole stolen stjele
117 stickstuck stuck feste / sitte fast
118 stingstung stung stikke
119 stinkstank stunk stinke
120 strikestruck struck slå
121 strivestrove striven streve
122 swearswore sworn banne / sverge
123 sweepswept swept feie
124 swimswam swum svømme
125 swingswung swung svinge
126 taketook taken ta
127 teachtaught taught lære bort
128 teartore torn rive i stykker
129 telltold told fortelle
130 thinkthought thought tenke / tro / synes
131 throwthrew thrown kaste
132 thrustthrust thrust presse / stikke
133 treadtrod trodden trå
134 understandunderstood understood forstå
135   undertakeundertook undertaken foreta
136   upsetupset upset velte / forstyrre
137 wakewoke woken vekke
138 wearwore worn ha på seg / slite
139 weavewove woven veve
140 weepwept wept gråte
141 winwon won vinne
142 windwound wound trekke opp
143 wringwrung wrung vri
144 writewrote written skrive
e-verbs.com trenger deg!

e-verbs.com er et fransk nettsted. Den er oversatt av en automatisk kontrolløren.
Du kan hjelpe oss ved å forbedre oversettelsen.
Klikk på følgende link for å endre oversettelsen.
Takk for hjelpen!