Träna och lära sig engelska oregelbundna verb konjugering i 4 steg


Välj dina oregelbundna engelska verb
Värdering : 0/0  

  • Aktivera cookies i webbläsarens inställningar.
  • Välj de engelska oregelbundna verb som du vill lära dig. För att välja ett verb, klickar ovan.
  • Du kan sortera listan oregelbundna verb på engelska infinitiv. Klicka på .
Infinitive Simple pastPast participleSvenska
1   bewas/were been vara, bli
2 bearbore born/borne bära, föda
3 beatbeat beaten slå, besegra
4 becomebecame become bli
5 beginbegan begun börja
6 bendbent bent böja / böja sig
7 betbet bet slå vad
8 bidbid/bade bid/bidden bjuda
9 bindbound bound binda
10 bitebit bitten bita / bitas / snäppa
11 bleedbled bled blöda
12 blowblew blown blåsa
13 breakbroke broken bryta / ha sönder / gå sönder
14 breedbred bred föda upp
15 bringbrought brought ta med sig / ha med sig / komma med
16 buildbuilt built bygga
17 burnburnt burnt brinna / bränna
18 burstburst burst brista / spricka / störta
19 buybought bought köpa / bjuda på
20 castcast cast gjuta / kasta
21 catchcaught caught fånga / fastna
22 choosechose chosen välja
23 clingclung clung klänga fast / hålla sig fast
24 comecame come komma
25 costcost cost kosta
26 creepcrept crept krypa / smyga
27 cutcut cut klippa / skära
28 dealdealt dealt handla / göra affärer
29 digdug dug gräva
30 dodid done göra
31 drawdrew drawn attrahera / rita
32 dreamdreamt dreamt drömma
33 drinkdrank drunk dricka
34 drivedrove driven köra
35 eatate eaten äta
36 feedfed fed mata
37 feelfelt felt känner sig
38 flyflew flown flyga
39 freezefroze frozen frysa
40 getgot got/gotten få / komma
41 givegave given ge
42 gowent gone gå / åka / bli
43 grindground ground mala / slipa
44 growgrew grown växa / odla
45 hanghung hung hänga
46 havehad had ha / äta / dricka
47 hearheard heard höra
48 hidehid hidden gömma / dölja
49 hithit hit slå
50 holdheld held hålla
51 hurthurt hurt skada
52 keepkept kept hålla
53 kneelknelt knelt niga / stiga ned på knä
54 knitknit knit sticka
55   knowknew known veta
56 laylaid laid lägga / har sex
57 leadled led visa vägen
58 leanleant leant luta sig
59 leapleapt leapt hoppa iväg
60 learnlearnt learnt lära sig
61 leaveleft left lämna
62 lendlent lent låna ut
63 letlet let tillåta
64 lielay lain ligga / lägga sig
65 lightlit lit tända
66 loselost lost förlora / tappa
67 makemade made skapa / tillverka / göra
68 meanmeant meant betyda / mena
69 meetmet met möta / träffa
70   mowmowed mown klippa / slå / klippa gräsmattan
71 paypaid paid betala
72 putput put sätta / ställa / lägga
73 quitquit quit lämna
74 readread read läsa
75 riderode ridden rida / åka
76 ringrang rung ringa
77 riserose risen stiga / gå ner
78 runran run springa / gå / sköta / leda / rinna
79 sawsawed sawn såga
80 saysaid said säga
81 seesaw seen se
82 seeksought sought söka
83 sellsold sold sälja
84 sendsent sent skicka / sända
85 setset set sätta / ställa / lägga
86 sewsewed sewn sy
87 shakeshook shaken skaka
88 shineshone shone skina / lysa
89 shootshot shot skjuta
90 showshowed shown visa
91 shrinkshrank shrunk krympa
92 shutshut shut stänga
93 singsang sung sjunga
94 sinksank sunk sjunka
95 sitsat sat sitta / sätta sig
96 sleepslept slept sova
97 slideslid slid glida / halka
98 slitslit slit skära / sprätta
99 smellsmelt smelt lukta
100 sowsowed sown
101 speakspoke spoken tala
102 speedsped sped rusa / röra sig fort
103 spellspelt spelt stava
104 spendspent spent spendera utgifter / tillbringa
105 spillspilt spilt spilla / hälla ut
106 spitspat spat spotta
107 splitsplit split splittra / klyva / dela upp sig
108 spoilspoilt spoilt förstöra / skämma bort
109 spreadspread spread sprida ut
110 springsprang sprung hoppa
111 standstood stood stå / stå ut med
112 stealstole stolen själa / smyga
113 stickstuck stuck sticka / klistra / fastna
114 stingstung stung sticka / stinga
115 stinkstank stunk stinka
116 stridestrode strode/stridden spatsera med långa steg
117 strikestruck struck slå / träffa
118 swearswore sworn svära
119 sweepswept swept svepa / dra / sopa
120 swellswelled swollen svälla
121 swimswam swum simma
122 swingswung swung svänga
123 taketook taken ta
124 teachtaught taught undervisa / lära ut
125 teartore torn slita / riva / rusa
126 telltold told tala om / berätta / säga
127 thinkthought thought tänka / tycka / tro
128 throwthrew thrown kasta / slänga
129 thrustthrust thrust sticka / stoppa / knuffa
130 treadtrod trodden trampa
131 understandunderstood understood förstå
132 wakewoke woken vakna / väcka
133 wearwore worn bära / ha på sig / bli sliten
134 weavewove woven väva / fläta
135 weepwept wept gråta
136 winwon won vinna
137 windwound wound veva / vrida
138 wringwrung wrung vrida
139 writewrote written skriva
e-verbs.com behöver dig!

e-verbs.com är en fransk webbplats. Den är översatt av en automatisk checker.
Du kan hjälpa till genom att förbättra översättningen.
Klicka på följande länk för att ändra översättningen.
Tack för din hjälp!