Träna och lära sig engelska oregelbundna verb konjugering i 4 steg


Välj dina oregelbundna engelska verb
Värdering : 0/0  

  • Aktivera cookies i webbläsarens inställningar.
  • Välj de engelska oregelbundna verb som du vill lära dig. För att välja ett verb, klickar ovan.
  • Du kan sortera listan oregelbundna verb på engelska infinitiv. Klicka på .
Infinitive Simple pastPast participleSvenska
1 eatate eaten äta
2 drawdrew drawn attrahera / rita
3 wearwore worn bära / ha på sig / bli sliten
4 bearbore born/borne bära, föda
5 paypaid paid betala
6 meanmeant meant betyda / mena
7 bindbound bound binda
8 bitebit bitten bita / bitas / snäppa
9 bidbid/bade bid/bidden bjuda
10 blowblew blown blåsa
11 becomebecame become bli
12 bleedbled bled blöda
13 bendbent bent böja / böja sig
14 beginbegan begun börja
15 burnburnt burnt brinna / bränna
16 burstburst burst brista / spricka / störta
17 breakbroke broken bryta / ha sönder / gå sönder
18 buildbuilt built bygga
19 drinkdrank drunk dricka
20 dreamdreamt dreamt drömma
21 getgot got/gotten få / komma
22 catchcaught caught fånga / fastna
23 flyflew flown flyga
24 breedbred bred föda upp
25 loselost lost förlora / tappa
26 understandunderstood understood förstå
27 spoilspoilt spoilt förstöra / skämma bort
28 freezefroze frozen frysa
29 gowent gone gå / åka / bli
30 givegave given ge
31 castcast cast gjuta / kasta
32 slideslid slid glida / halka
33 hidehid hidden gömma / dölja
34 dodid done göra
35 weepwept wept gråta
36 digdug dug gräva
37 havehad had ha / äta / dricka
38 holdheld held hålla
39 keepkept kept hålla
40 dealdealt dealt handla / göra affärer
41 hanghung hung hänga
42 springsprang sprung hoppa
43 leapleapt leapt hoppa iväg
44 hearheard heard höra
45 feelfelt felt känner sig
46 throwthrew thrown kasta / slänga
47 clingclung clung klänga fast / hålla sig fast
48 cutcut cut klippa / skära
49   mowmowed mown klippa / slå / klippa gräsmattan
50 comecame come komma
51 buybought bought köpa / bjuda på
52 drivedrove driven köra
53 costcost cost kosta
54 shrinkshrank shrunk krympa
55 creepcrept crept krypa / smyga
56 laylaid laid lägga / har sex
57 leaveleft left lämna
58 quitquit quit lämna
59 lendlent lent låna ut
60 learnlearnt learnt lära sig
61 readread read läsa
62 lielay lain ligga / lägga sig
63 smellsmelt smelt lukta
64 leanleant leant luta sig
65 grindground ground mala / slipa
66 feedfed fed mata
67 meetmet met möta / träffa
68 kneelknelt knelt niga / stiga ned på knä
69 riderode ridden rida / åka
70 ringrang rung ringa
71 speedsped sped rusa / röra sig fort
72 sowsowed sown
73 sawsawed sawn såga
74 saysaid said säga
75 sellsold sold sälja
76 putput put sätta / ställa / lägga
77 setset set sätta / ställa / lägga
78 seesaw seen se
79 swimswam swum simma
80 sitsat sat sitta / sätta sig
81 stealstole stolen själa / smyga
82 singsang sung sjunga
83 sinksank sunk sjunka
84 hurthurt hurt skada
85 shakeshook shaken skaka
86 makemade made skapa / tillverka / göra
87 slitslit slit skära / sprätta
88 sendsent sent skicka / sända
89 shineshone shone skina / lysa
90 shootshot shot skjuta
91 writewrote written skriva
92 hithit hit slå
93 strikestruck struck slå / träffa
94 betbet bet slå vad
95 beatbeat beaten slå, besegra
96 teartore torn slita / riva / rusa
97 seeksought sought söka
98 sleepslept slept sova
99 stridestrode strode/stridden spatsera med långa steg
100 spendspent spent spendera utgifter / tillbringa
101 spillspilt spilt spilla / hälla ut
102 splitsplit split splittra / klyva / dela upp sig
103 spitspat spat spotta
104 spreadspread spread sprida ut
105 runran run springa / gå / sköta / leda / rinna
106 standstood stood stå / stå ut med
107 shutshut shut stänga
108 spellspelt spelt stava
109 knitknit knit sticka
110 stickstuck stuck sticka / klistra / fastna
111 stingstung stung sticka / stinga
112 thrustthrust thrust sticka / stoppa / knuffa
113 riserose risen stiga / gå ner
114 stinkstank stunk stinka
115 swellswelled swollen svälla
116 swingswung swung svänga
117 swearswore sworn svära
118 sweepswept swept svepa / dra / sopa
119 sewsewed sewn sy
120 taketook taken ta
121 bringbrought brought ta med sig / ha med sig / komma med
122 speakspoke spoken tala
123 telltold told tala om / berätta / säga
124 lightlit lit tända
125 thinkthought thought tänka / tycka / tro
126 letlet let tillåta
127 treadtrod trodden trampa
128 teachtaught taught undervisa / lära ut
129 wakewoke woken vakna / väcka
130 choosechose chosen välja
131   bewas/were been vara, bli
132 weavewove woven väva / fläta
133 growgrew grown växa / odla
134   knowknew known veta
135 windwound wound veva / vrida
136 winwon won vinna
137 showshowed shown visa
138 leadled led visa vägen
139 wringwrung wrung vrida
e-verbs.com behöver dig!

e-verbs.com är en fransk webbplats. Den är översatt av en automatisk checker.
Du kan hjälpa till genom att förbättra översättningen.
Klicka på följande länk för att ändra översättningen.
Tack för din hjälp!